Bán kho ngô

#1
Tôi đang bán kho ngô hàng sấy vỏ cà fê rất đẹp. Không nấm mốc, không độc tố.
Mầu vàng tự nhiên, đóng bao PP mới, Ẩm 15 kett 2.
Đủ tiêu chuẩn vào CP/Gấu Trúc/ Greenfeed/Jafta/Con Cò...
Số lượng:
- 1.000 tấn tại Cư Jut.
- 1.700 tấn tại cảng Hải Phòng.
- 3.000 tấn tại Qui Nhơn.
Các bạn có nhu cầu vui lòng liên hệ với tôi theo thông tin sau:
Trần Nam - 097 937 5050,
email: trannam@visimex.com
skype: visimex.com
Thanks.
 

#2
Tôi đang bán kho ngô hàng sấy vỏ cà fê rất đẹp. Không nấm mốc, không độc tố.
Mầu vàng tự nhiên, đóng bao PP mới, Ẩm 15 kett 2.
Đủ tiêu chuẩn vào CP/Gấu Trúc/ Greenfeed/Jafta/Con Cò...
Số lượng:
- 1.000 tấn tại Cư Jut.
- 1.700 tấn tại cảng Hải Phòng.
- 3.000 tấn tại Qui Nhơn.
Các bạn có nhu cầu vui lòng liên hệ với tôi theo thông tin sau:
Trần Nam - 097 937 5050,
email: trannam@visimex.com
skype: visimex.com
Thanks.


Tôi đang bán kho ngô hàng sấy vỏ cà fê rất đẹp. Không nấm mốc, không độc tố.
Mầu vàng tự nhiên, đóng bao PP mới, Ẩm 15 kett 2.
Đủ tiêu chuẩn vào CP/Gấu Trúc/ Greenfeed/Jafta/Con Cò...
Số lượng:
- 1.000 tấn tại Cư Jut.
- 1.700 tấn tại cảng Hải Phòng.
- 3.000 tấn tại Qui Nhơn.
Các bạn có nhu cầu vui lòng liên hệ với tôi theo thông tin sau:
Trần Nam - 097 937 5050,
email: trannam@visimex.com
skype: visimex.com
Thanks.