bán khoai lang

#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: hoàng tuyến
- Địa chỉ: vinh yên tỉnh vĩnh phúc
- Tel, Fax: 02113611813 ::: DD:0976030114
- email: hoangtuyen@gmail.com
================================

<p>h&agrave;ng năm v&agrave;o vụ đ&ocirc;ng to&ocirc; trồng dược 15 tấn khoai lang l&otilde;i v&agrave;ng v&agrave; l&otilde;i t&iacute;m ai c&oacute; nhu cầu li&ecirc;n hệ mỗi năn cung cấp h&agrave;ng một đợt lượng h&agrave;ng kh&ocirc;ng giơi gi&aacute; cả thị trương ,số lượng nhiều c&oacute; thể thương lượng</p><p>li&ecirc;n hệ Anh Tuyến:&nbsp;DĐ;0976030114</p><p>&nbsp;</p>
 

Top