Bán khoai môn cao gọt vỏ.

  • Thread starter dinhtoan
  • Ngày gửi
dinhtoan

dinhtoan

Lữ khách
#1
Hiện nay Thoa đang có môt số lượng lớn khoai môn cao gọt vỏ, hàng loại q giá là 26500vnd/kg, trọng lượng từ 400gr - 600gr. Hàng loại 2 trọng lượng là 200gr - 250gr và bị gọt phạm vô củ thì giá là 25000vnd/kg. Quý cty hay đơn vị nào cần cung cấp thì vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 0908113324 or canhthoa2003@gmail.com

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg189.imageshack.us%2Fimg189%2F5931%2F2011akhoaimn02.jpg&hash=f459eebf28d98dccaf3134f0310ad89d

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg600.imageshack.us%2Fimg600%2F1994%2F2011akhoaimon.jpg&hash=ae59c7604acb3c959d09ad223c462cfc
 

Đối tác


Top