Bán kỳ đà tại Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Miền trung, Tây nguyên

#1
THẾ GIỚI LO&Agrave;I VẬT<br /> Địa chỉ cung cấp con giống, thịt thương phẩm h&agrave;ng đầu Việt Nam<br /> Web: thegioiloaivat.mov.vn phone: 0932 381798<br /> Địa chỉ uy t&iacute;n v&agrave; tin cậy chuy&ecirc;n cung cấp, thu mua c&aacute;c sản phẩm đặc sản với gi&aacute; cả hợp l&yacute;.<br /> ĐỊA CHỈ GIAO DỊCH: TO&Agrave;N QUỐC, MIỀN TRUNG (Đ&Agrave; NẴNG, QUẢNG NAM, QUẢNG NG&Atilde;I, B&Igrave;NH ĐỊNH, PH&Uacute; Y&Ecirc;N, KH&Aacute;NH H&Ograve;A, NINH THUẬN, B&Igrave;NH THUẬN, THỪA THI&Ecirc;N HUẾ, QUẢNG B&Igrave;NH, QUẢNG TRỊ, H&Agrave; TĨNH, NGHỆ AN, THANH H&Oacute;A<br /> <br /> THẾ GIỚI LO&Agrave;I VẬT ĐỊA CHỈ UY T&Iacute;N CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP<br /> - Bồ c&acirc;u (nu&ocirc;i c&ocirc;ng nghiệp)<br /> - C&aacute; giống<br /> - D&ecirc;<br /> - Thỏ<br /> - Kỳ đ&agrave;<br /> - Chim Trĩ<br /> - Nh&iacute;m<br /> - Kỳ nh&ocirc;ng (gi&ocirc;ng)<br /> - Nấm lim xanh (thương hiệu Ti&ecirc;n Phước).<br /> - S&acirc;m Ngọc Linh.<br /> - Dế.<br /> - B&ograve; cạp.<br /> - C&aacute; Ngựa.<br /> - Tắc k&egrave;.<br /> - Kỳ t&ocirc;m.<br /> - Mối ch&uacute;a.<br /> - V&agrave; c&aacute;c lo&agrave;i vật kh&aacute;c<br /> H&atilde;y li&ecirc;n hệ ngay với &ldquo;THẾ GIỚI LO&Agrave;I VẬT&rdquo; để được cung cấp những sản phẩm chất lượng nhất.<br /> ĐT: 0932 381 798.<br /> Web: <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://vietnammuaban.net/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fthegioiloaivat.mov.vn%2F">thegioiloaivat.mov.vn</a><br /> Web: dacsanquangnam.weebly.com<br /> Thế giới lo&agrave;i vật, Tam Kỳ, Quảng Nam.

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: thế giới loài vật
- Địa chỉ: Tam Kỳ, Quảng Nam
- Điện thoại: 0932 381 798 - Fax:
- email: thegioiloaivat@gmail.com
 

Top