Bán Kỳ Nhông, dế, chồn nhung đen Miền trung, Tây Nguyên

#1
<p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp con giống, thịt thương phẩm c&aacute;c loại tại khu vực Miền trung T&acirc;y Nguy&ecirc;n</p><p>&nbsp;Hiện tại sản phẩm của THẾ GIỚI LO&Agrave;I VẬT đ&atilde; c&oacute; mặt tr&ecirc;n khắp cả nước.</p><p>&nbsp;C&aacute; nh&acirc;n tổ chức n&agrave;o quan t&acirc;m h&atilde;y li&ecirc;n hệ ngay với ch&uacute;ng t&ocirc;i để được tư vấn hỗ trợ kỹ thuật hoặc truy cập địa chỉ sau để biết th&ecirc;m chi tiết&nbsp;<a href="http://www.thegioiloaivat.net/">http://www.thegioiloaivat.net/</a></p><p>&nbsp;đt: 0932 381 798</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: thế giới loài vật
- Địa chỉ: Tam Kỳ, Quảng Nam
- Điện thoại: 0932 381 798 - Fax:
- email: thegioi_loaivat@yahoo.com
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx