Bán kỳ nhông giống, nhông thịt

nthung04ck2

Lữ khách
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ: Qui Nhơn, Bình Định
- Tel, Fax: 0168.847.42.48 ::: FaX
- email: kynhong.mientrung@gômail.com
================================

<p>Hiện tai t&ocirc;i kinh doanh trang trại m&ocirc; h&igrave;nh nu&ocirc;i nh&ocirc;ng giống,nh&ocirc;ng thịt.</p><p>Đang c&oacute; một nguồn nh&ocirc;ng giống, nh&ocirc;ng thịt số lượng lớn muốn xuất b&aacute;n.</p><p>Ai c&oacute; nhu cầu: li&ecirc;n hệ t&ocirc;i 0168.847.42.48 Ng&ocirc;n. <br /></p>
 

Top