Bán kỳ Nhông giống và thịt tại Bình Định đây, giá hợp lý..

  • Thread starter NGUYỄN HẬU
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

NGUYỄN HẬU

Guest
#1
<p>Hiện m&igrave;nh đang nu&ocirc;i một trang trại kỳ Nh&ocirc;ng c&oacute; nguồn gốc từ B&igrave;nh Thuận&nbsp;với số lượng lớn.. C&oacute; b&agrave; con n&agrave;o c&oacute; nhu cầu mua giống v&agrave; thịt hoặc kĩ thuật nu&ocirc;i xin li&ecirc;n hệ 0935.853.575.. Đảm bảo với b&agrave; con đ&acirc;y l&agrave; giống Kỳ Nh&ocirc;ng tốt nhất ở nước ta hiện nay: lớn nhanh v&agrave; để nhiều trứng.. Từ th&aacute;ng 12 &acirc;m lịch đến th&aacute;ng 8 năm sau.. trong thời gian n&agrave;y b&agrave; con cần l&uacute;c n&agrave;o cũng c&oacute;.. Gi&aacute; rất hợp l&yacute;.. </p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: NGUYỄN HẬU
- Địa chỉ: TUY PHƯỚC - BÌNH ĐỊNH
- Điện thoại: 0935853575 - Fax:
- email: nghau575@gmail.com
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


Top