BÁN KỲ NHÔNG

  • Thread starter ngoctoi
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

ngoctoi

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: ngoctoi
- Địa chỉ: vũng tau
- Tel, Fax: ::: FaX 0913139450
- email: toingoctoi@yahoo.com.vn
================================

<font color="#ff0099">TOI C&Oacute; NUOI KỲ NH&Ocirc;NG THỊT NAY Đ&Atilde; ĐƯỢC XUẤT CHUỒNG TRỌNG LƯỢNG KỲ NH&Ocirc;NG KHOANG4-5 CON /1KG KHACH H&Agrave;NG C&Oacute; NHU CẦU XIN LI&Ecirc;N HỆ A TOI DT 0913139450&nbsp; XIN C&Aacute;M ƠN<img title="Laughing" alt="Laughing" src="/admin/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-laughing.gif" border="0" /></font>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top