Bán kỳ nhông

  • Thread starter dongkhule
  • Ngày gửi
D

dongkhule

Guest
#1
Dông khu lê
<!-- Include the Google Friend Connect javascript library. --><SCRIPT type=text/javascript src="http://www.google.com/friendconnect/script/friendconnect.js"></SCRIPT><!-- Define the div tag where the gadget will be inserted. --><IFRAME style="WIDTH: 100%" id=gfc_iframe_1940283833_0 height=280 frameBorder=0 allowTransparency name=gfc_iframe_1940283833_0 scrolling=no></IFRAME>

<!-- Render the gadget into a div. --><SCRIPT type=text/javascript>google.friendconnect.container.setParentUrl('/' /* location of rpc_relay.html and canvas.html */);google.friendconnect.container.renderAdsGadget( { id: 'div-6247737947823634483', height: 280, site: '11449016032637555197', 'prefs':{"google_ad_client":"ca-pub-8546665254186854","google_ad_host":"pub-6518359383560662","google_ad_slot":"3181316361","google_ad_format":"336x280"} });</SCRIPT>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
TRẠI DÔNG KHU LÊ
- Địa chỉ: hồng lâm -hòa thắng-bắc bình-bình thuận
- Tel, Fax: ::: FaX 0973724509
- email: long2002lx@yahoo.com
================================


TRẠI DÔNG KHU LÊ
TÔI CŨNG KHÔNG GIỚI THIỆU NHIỀU VỀ NGHÀNH CHĂN NUÔI NÀY NỮA
CHẤT CÁC BÁC AI CŨNG BIẾT.TÔI MỞ RA TRANG TRẠI DÔNG TỚI NAY LÀ ĐƯỢC
4 NĂM.TÔI THU HỒI VỐN 2 NĂM ĐẦU TIÊN,CÒN 2 NĂM SAU TÔI THU LỜI CŨNG
KHÁ NHIỀU.HIỆN TẠI TRẠI DÔNG TÔI CÒN DÔNG RẤT NHIỀU.
TÔI Ở VÙNG NUÔI DÔNG LỚN NHẤT NƯỚC VÀ CŨNG LÀ VÙNG NUÔI DÔNG ĐẦU
TIÊN.NÊN TÔI NẮM BẮT KỶ THUẬT NUÔI RẤT TỐT.CÁC BÁC ĐỪNG HAM RẺ MÀ
MUA CON GIỐNG KHÔNG CHẤT LƯỢNG .NUÔI KHÔNG THẤY LỚN ,THÌ CHẤT
CHẤN CÁC BÁC SẼ BỊ LỔ.
TÔI CHO CÁC BÁC SỐ NÀY RẤT AN TÂM;0973724509
:huh:​