BAN LAN MOKARA CON GIONG

  • Thread starter PHU TIEN GIANG
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
P

PHU TIEN GIANG

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: PHU TIEN GIANG
- Địa chỉ: HUYEN CHAU THANH TINH TIEN GIANG
- Tel, Fax: ::: FaX 0908.614.687
- email: rongrieucop@yahoo.com
================================

<p><font size="5">B&aacute;n lan mokara con, cắt ngọn,&nbsp;đầy đủ chủng loại, m&agrave;u sắc,c&acirc;y khỏe mạnh cứng c&aacute;p. Ai c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ: ph&uacute; :0908.614.687. xin c&aacute;m ơn v&igrave; đ&atilde; xem tin v&agrave; rất vui khi được đ&oacute;n tiếp.</font></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


Top