ban loai da trong lan canh

  • Thread starter phanngocnam
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
P

phanngocnam

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: phanngocnam
- Địa chỉ: kp7 tt vinh an vinh cuu dn
- Tel, Fax: o919238098 ::: FaX
- email: phanngocnam2008yahoo.com
================================

<p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; chuyen ban cac loai ĐA TRONG LAN CANH NHU ĐA SOI </p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; HAT NHO MAU ĐEN&nbsp; NHO NHU HAT TIEU TRON</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; VA LOAI ĐA PHOI LO NHO LY TI THOAT NUOC NHANH </p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; RAT NHE TRONG RAT HIEU QUA GIA RE NEU AI CO NHU CAU</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; HAY LIEN HE CHO TOI NHE TOI XE MANG DEN TAN NOI</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; TRONG THU&nbsp; </p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ĐT 0919238098</p>
 
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Quảng cáo

Top