Bán lộc vừng hoanh 360 cm và cây sung đẹp

  • Thread starter ngusang65
  • Ngày gửi
N

ngusang65

Lữ khách
#1
proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2F-mf7cNNVy35c%2FT3HKR5Q4M8I%2FAAAAAAAADtE%2FWrby4ysNL14%2FAgriviet.Com-H%2525C3%2525ACnh_%2525E1%2525BA%2525A3nh0210.jpg&hash=48e924d465af6794605f41c43bb9f7e5

proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh4.googleusercontent.com%2F-ojWu6k3bPNA%2FT3HKVthM81I%2FAAAAAAAADtM%2F-UiyMFCjvYY%2FAgriviet.Com-H%2525C3%2525ACnh_%2525E1%2525BA%2525A3nh0211.jpg&hash=19efac1c351637d21db7337c80a67572

proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh4.googleusercontent.com%2F-OJo43i8LkvI%2FT3HKY5z7qUI%2FAAAAAAAADtU%2FZJ6dCof4NnE%2FAgriviet.Com-H%2525C3%2525ACnh_%2525E1%2525BA%2525A3nh0213.jpg&hash=e01a3c85e66b0ef783d4e4c51e3208e8

mình có vài cấy lộc vừng rất đẹp, và cây sung hình sư tử có đầy đủ 4 chân và có bụng, có đầu , có trái.
anh chị nào có nhu cầu thì gọi cho mình 0972412070
mình ở thị xã bình long, tỉnh bình phước
 

Đối tác


Top