bán lộc vừng và cây sung hình sư tử cực đẹp

  • Thread starter ngusang65
  • Ngày gửi
N

ngusang65

Lữ khách
#1
mình có cây lộc vừng hoành 380 em đường kính 1,1 m cấn bán và cây sung hình sư tử cực đẹp hàng cực độc.
mình ở thị Xã Bình Long - Tỉnh Bình phước điện thoại 0972412070 mình tên sang
anh, chị nào có nhu cầu thì gọi cho mình nhé, xin cảm ơn
cây sung hình sư tử có đủ 4 chân, có bụng, có đầu nhé
--------

proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh6.googleusercontent.com%2F-hFjmQKNGb_8%2FTz0i0fi3HqI%2FAAAAAAAABBs%2FDyCZ6_cuAMI%2FAgriviet.Com-H%2525C3%2525ACnh_%2525E1%2525BA%2525A3nh0210.jpg&hash=f1888828d3a7ab243a52669edcc2cfe4

proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh4.googleusercontent.com%2F-6rZd0IV7E2A%2FTz0i4pykxfI%2FAAAAAAAABB0%2FL8lR7Nyqo2U%2FAgriviet.Com-H%2525C3%2525ACnh_%2525E1%2525BA%2525A3nh0211.jpg&hash=436f7d22be06a42a947ef66ae649b2d5

proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh6.googleusercontent.com%2F-Z2iEpLh9wx4%2FTz0i8cQTvII%2FAAAAAAAABB8%2F87Q5eX723Ak%2FAgriviet.Com-H%2525C3%2525ACnh_%2525E1%2525BA%2525A3nh0212.jpg&hash=a03c6bdf8b8c8c3bc1fc99cdf9fdfc57

proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2F-3hyub_eaFNs%2FTz0i_q3Dx_I%2FAAAAAAAABCE%2FCmEUVohj-OQ%2FAgriviet.Com-H%2525C3%2525ACnh_%2525E1%2525BA%2525A3nh0213.jpg&hash=5ac76067019fac5f6d93345f0d397262

proxy.php?image=https%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2F-YPvI5QRl_84%2FTz0jDUTkGwI%2FAAAAAAAABCM%2F56oQ0qniVQc%2FAgriviet.Com-H%2525C3%2525ACnh_%2525E1%2525BA%2525A3nh0214.jpg&hash=aed97ac9f7f049e2739108f820a6935d
 

Last edited:

Đối tác


Top