bán lõi ngô , cùi bắp xây và chưa xây . bán xac mia

  • Thread starter nguyen hua cuong
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

nguyen hua cuong

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyen hua cuong
- Địa chỉ: nha trang khanh hoa
- Tel, Fax: ::: FaX 01695415584
- email: cuong.hua20@yahoo.com
================================

<img src="http://images02.jaovat.com/ui/7/03/59/t_1286023319_125729459_1.jpg" border="0" /><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px">CAN BAN CUI BAP MOI TACH HAT VA CUI BAP BAM NHO DO AM DUOI 15% MOI THANG CO THE CUNG CAP 500 DEN 600 CHIA THEO DOT MOI DOT 100 DEN 200 CHACH NHAU 7 NGAY DEN 10 NGAY CO KHOANG 100 TAN:VA VO CA PHE VO HAT DIEU SO LUONG LON</span><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 20px"><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 1em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-size: 15px; font-family: inherit; vertical-align: baseline; border-width: 0px">XIN LIEN HE ANH BINH : NHA TRANG KHANH HOA:</p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 1em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-size: 15px; font-family: inherit; vertical-align: baseline; border-width: 0px">01652942690</p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 1em; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-style: initial; border-color: initial; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-size: 15px; font-family: inherit; vertical-align: baseline; border-width: 0px">EMAIL: BINH.HOANG@YAHOO.COM.VN</p></span>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top