ban lon giong

  • Thread starter Ä‘inhphamtienai
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Ä

Ä‘inhphamtienai

Guest
#1
<font face="Times New Roman"><font size="7"><em><u><img title="Foot in mouth" alt="Foot in mouth" src="http://agriviet.com/admin/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-foot-in-mouth.gif" border="0" /></u></em></font></font><font face="Times New Roman"><font size="7"> <p class="MsoNormal"><strong>cần b&aacute;n lợn đưc giống đ&atilde; huấn luyện để khai th&aacute;c tinh ,phục vụ cho thụ tinh nh&acirc;n tạo :01699340049<br /></strong></p><strong><span /></strong><p class="MsoNormal"></p></font></font>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: đinhphamtienai
- Địa chỉ: khu 22 tt thinh long hai hau nam dinh
- Tel, Fax: 01699340049 ::: FaX 01699340049
- email: da
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx