Bán Lợn Mường bản Hòa Bình giống

#1
Nhận cung cấp Lợn mường bản Hòa bình giống số lượng lớn.
Liên hệ Mr Linh 0989373338


 

dudo92

Nông nghiệp bền vững và định hướng thị trường
Nông dân @
#6
lợn này một năm được bao kg? Có bị thiến không ?
 

dudo92

Nông nghiệp bền vững và định hướng thị trường
Nông dân @
#8
trang trại ở đâu Hòa Bình? Hay bạn thu mua tại hộ dân, mình muốn mua nuôi nhưng k thật sự giỏi về giống này. Mình muốn ghé qua Hòa Bình.
 
#9
trang trại ở đâu Hòa Bình? Hay bạn thu mua tại hộ dân, mình muốn mua nuôi nhưng k thật sự giỏi về giống này. Mình muốn ghé qua Hòa Bình.
mình thu mua của dân bản trên núi huyện lạc sơn, bạn sắp sếp thời gian đi mình đưa bạn đi tham quan rồi quyết định nuôi vẫn chưa muộn
 

dudo92

Nông nghiệp bền vững và định hướng thị trường
Nông dân @
#10
mình đi được nhưng vướng bận úm nhiều quá nên liên lạc với bạn sau.