Bán Lợn rừng giống, Tư vấn kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm

trangtraidailai

Thành viên mới
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trang Trại Đại Lải
- Địa chỉ: Thôn Đồng Câu Xã Ngọc Thanh Phúc Yên Vĩnh Phúc
- Tel, Fax: Mr Hoà 0904962026
- email: phamxuanhoa_74@yahoo.com.vn hoac longdn74@yahoo.com.vn
================================

<p>Hiện tại trang trại Đại Lải đang c&oacute; b&aacute;n lợn rừng giống </p><p>Gi&aacute; Lợn con mới t&aacute;ch mẹ l&agrave; 3 triệu đồng/ con</p><p>Lợn Hậu bị &gt;=20kg gi&aacute; 400.000đ/kg</p><p>Mời b&agrave; con gh&eacute; qua thăm trang trại</p><p>&nbsp;</p><p><img src="http://i857.photobucket.com/albums/ab140/phamxuanhoa_74/P1010876.jpg" border="0" /></p><p><img src="http://i857.photobucket.com/albums/ab140/phamxuanhoa_74/P1010882.jpg" border="0" /></p><p><img src="http://i857.photobucket.com/albums/ab140/phamxuanhoa_74/P1010874.jpg" border="0" /></p><p>Đ&acirc;y l&agrave; ch&uacute; heo đực đầu đ&agrave;n của trại </p><p><img src="http://i857.photobucket.com/albums/ab140/phamxuanhoa_74/P1010866.jpg" border="0" /></p><p>Những ch&uacute; heo n&agrave;y được gần 3 th&aacute;ng tuổi rồi</p><p><img src="http://i857.photobucket.com/albums/ab140/phamxuanhoa_74/P1010878.jpg" border="0" /></p><p><img src="http://i857.photobucket.com/albums/ab140/phamxuanhoa_74/P1010880.jpg" border="0" /></p><p>Heo hậu bị sắp sửa phối giống được rồi </p><p>&nbsp;</p><p><img src="http://i857.photobucket.com/albums/ab140/phamxuanhoa_74/P1010889.jpg" border="0" /></p><p>Mời b&agrave; con gh&eacute; thăm nhưng DT trước cho em nh&eacute; </p><p>Phạm Xu&acirc;n H&ograve;a 0904962026 </p>
 

Top