Bán lợn rừng lai F1,2,4 giống.lợn mán(lợn cắp nách..)