Bán lợn rừng thái lan thuần chủng

trangtraidailai

Thành viên mới
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trang Trại Đại Lải
- Địa chỉ: Thôn Đồng Câu Xã Ngọc Thanh Phúc Yên Vĩnh Phúc
- Tel, Fax: 0904962026 ::: FaX
- email: phamxuanhoa_74@yahoo.com.vn
================================

<p>Hiện trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i đang c&oacute; b&aacute;n lợn rừng th&aacute;i lan đ&atilde; thuần chủng , mời b&agrave; con gh&eacute; thăm </p><p><img style="width: 640px; height: 768px" height="768" src="http://i857.photobucket.com/albums/ab140/phamxuanhoa_74/P1010553.jpg" width="640" border="0" /></p><p><img style="width: 1024px; height: 768px" height="768" src="http://i857.photobucket.com/albums/ab140/phamxuanhoa_74/P1010556.jpg" width="1024" border="0" /></p><p><img style="width: 639px; height: 478px" height="478" src="http://i857.photobucket.com/albums/ab140/phamxuanhoa_74/P1010566-1.jpg" width="639" border="0" /></p>
 




Top