Bán Bán Lồng nuôi chim bồ câu và các vật dụng đi kèm

#1
Hiện nay cơ sở chúng tôi đang cung cấp các loại lồng nuôi chim bồ câu chuyên dụng với các kích thước khác nhau, bao gồm hai loại lồng đôi và lông đơn. Lồng đôi có độ rộng từ 80cm đến 1.2m, lồng đơn từ 40cm đến 60cm. Và đây là bảng giá lồng và các vật dụng đi kèm Bảng giá chi tiết
[TABLE]
<tbody> [TR]
[TD="width: 98"] Loại
[/TD]
[TD="width: 98"] Rộng
[/TD]
[TD="width: 98"] Sâu
[/TD]
[TD="width: 98"] Cao
[/TD]
[TD="width: 98"] Giá/1dv
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 98"] 1.2m
[/TD]
[TD="width: 98"] 120cm
[/TD]
[TD="width: 98"] 50cm
[/TD]
[TD="width: 98"] 40cm
[/TD]
[TD="width: 98"] 185.000
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 98"] 1m
[/TD]
[TD="width: 98"] 100cm
[/TD]
[TD="width: 98"] 50cm
[/TD]
[TD="width: 98"] 40cm
[/TD]
[TD="width: 98"] 160.000
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 98"] 80cm
[/TD]
[TD="width: 98"] 80cm
[/TD]
[TD="width: 98"] 50cm
[/TD]
[TD="width: 98"] 40cm
[/TD]
[TD="width: 98"] 135.000
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 98"] 60cm
[/TD]
[TD="width: 98"] 60m
[/TD]
[TD="width: 98"] 50m
[/TD]
[TD="width: 98"] 40cm
[/TD]
[TD="width: 98"] 110.000
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 98"] 50cm
[/TD]
[TD="width: 98"] 50cm
[/TD]
[TD="width: 98"] 50m
[/TD]
[TD="width: 98"] 40cm
[/TD]
[TD="width: 98"] 100.000
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 98"] 40cm
[/TD]
[TD="width: 98"] 40cm
[/TD]
[TD="width: 98"] 50cm
[/TD]
[TD="width: 98"] 40cm
[/TD]
[TD="width: 98"] 85.000
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 98"] Máng ăn
[/TD]
[TD="width: 98"]
[/TD]
[TD="width: 98"]
[/TD]
[TD="width: 98"]
[/TD]
[TD="width: 98"] 5000
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 98"] Bình uống nước
[/TD]
[TD="width: 98"]
[/TD]
[TD="width: 98"]
[/TD]
[TD="width: 98"]
[/TD]
[TD="width: 98"] 12.500
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 98"] Máng khoáng
[/TD]
[TD="width: 98"]
[/TD]
[TD="width: 98"]
[/TD]
[TD="width: 98"]
[/TD]
[TD="width: 98"] 2.500
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 98"] Ổ đẻ rơm
[/TD]
[TD="width: 98"]
[/TD]
[TD="width: 98"]
[/TD]
[TD="width: 98"]
[/TD]
[TD="width: 98"] 12.500
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 98"] Ổ đẻ bố
[/TD]
[TD="width: 98"]
[/TD]
[TD="width: 98"]
[/TD]
[TD="width: 98"]
[/TD]
[TD="width: 98"] 17.500
[/TD]
[/TR]
</tbody> [/TABLE]
Hình mẫu lồng chim:
Lồng 80cm*50cm*40cm và Lồng 100cm*50cm*40cm


Máng ăn
Bình uống nước, Máng ăn và Ổ đẻ


Nếu quý vị và các bạn có nhu cầu vui lòng liên hệ:
Mr. Huấn - đt: 0987312252
Email: kevindinh_87@yahoo.com.vn
Địa chỉ: 132/16 Lê Lợi, P4, Gò Vấp, Tp.HCM
 

Đối tác


Top