BÁN LƯƠN GIỐNG- LƯƠN THƯƠNG PHẨM

ngocvinh74

Lữ khách
#1
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CƠ SỞ&nbsp;SẢN XUẤT CH&Uacute;NG T&Ocirc;I C&Oacute;&nbsp;ĐẦY&nbsp;ĐỦ C&Aacute;C LOẠI LƯƠN&nbsp;THƯƠNG PHẨM&nbsp;ĐỂ B&Aacute;N; LOẠI LƯƠN 5 CON/KG, LOẠI LƯƠN &nbsp;10 CON/KG, LOẠI LƯƠN 20 CON/KG. CH&Uacute;NG T&Ocirc;I C&Oacute; LƯƠN NGUY&Ecirc;N CON,&nbsp;LƯƠN MỔ SỐNG, LƯƠN MỔ CH&Iacute;N VỚI SỐ LƯỢNG LỚN.</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;C&Ograve;N VỚI LƯƠN GIỐNG&nbsp; HIỆN NAY CH&Uacute;NG T&Ocirc;I C&Oacute; LOẠI 50- 60 CON/KG V&Agrave; NHẬN VẬN CHUYỂN TẬN NƠI NẾU B&Agrave; CON CẦN.</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; AI C&Oacute; NHU CẦU XIN LI&Ecirc;N HỆ THEO SỐ ĐT TR&Ecirc;N</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Thành Phát
- Địa chỉ: Diễn Châu- Nghệ An
- Điện thoại: 01634432635 - Fax:
- email:
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx