BÁN LƯƠN GIỐNG - LƯƠN THƯƠNG PHẨM

ngocvinh74

Lữ khách
#1
<span style="font-family: Tahoma; color: black; font-size: 10.5pt; mso-ansi-language: VI">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CƠ SỞ&nbsp;SẢN XUẤT CH&Uacute;NG T&Ocirc;I C&Oacute;&nbsp;ĐẦY&nbsp;ĐỦ C&Aacute;C LOẠI LƯƠN&nbsp;THƯƠNG PHẨM&nbsp;ĐỂ B&Aacute;N;. CH&Uacute;NG T&Ocirc;I C&Oacute; LƯƠN </span><span style="font-family: Tahoma; color: black; font-size: 10.5pt">SỐNG</span><span style="font-family: Tahoma; color: black; font-size: 10.5pt; mso-ansi-language: VI">,&nbsp;LƯƠN </span><span style="font-family: Tahoma; color: black; font-size: 10.5pt">THỊT</span><span style="font-family: Tahoma; color: black; font-size: 10.5pt; mso-ansi-language: VI"> SỐNG, LƯƠN </span><span style="font-family: Tahoma; color: black; font-size: 10.5pt">THỊT</span><span style="font-family: Tahoma; color: black; font-size: 10.5pt; mso-ansi-language: VI"> CH&Iacute;N VỚI SỐ LƯỢNG LỚN.<p>&nbsp;</p></span><span style="font-family: Tahoma; color: black; font-size: 10.5pt; mso-ansi-language: VI">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;C&Ograve;N VỚI LƯƠN GIỐNG&nbsp; HIỆN NAY CH&Uacute;NG T&Ocirc;I C&Oacute; LOẠI 50- </span><span style="font-family: Tahoma; color: black; font-size: 10.5pt">120</span><span style="font-family: Tahoma; color: black; font-size: 10.5pt; mso-ansi-language: VI"> CON/KG V&Agrave; NHẬN VẬN CHUYỂN TẬN NƠI NẾU B&Agrave; CON CẦN.<p>&nbsp;</p></span><span style="font-family: Tahoma; color: black; font-size: 10.5pt; mso-ansi-language: VI">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; AI C&Oacute; NHU CẦU XIN LI&Ecirc;N HỆ THEO SỐ ĐT </span><span style="font-family: Tahoma; color: black; font-size: 10.5pt">: 01634432635<p>&nbsp;</p></span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: THÀNH PHÁT
- Địa chỉ: Diễn Châu - Nghệ An
- Điện thoại: 01634432635 - Fax:
- email:
 

Top