BÁN MAI-SANH-LỘC VỪNG, BÁN TẤT CẢ

  • Thread starter ttomykhoa
  • Ngày gửi
T

ttomykhoa

Guest
#1
Thời buổi kinh tế kh&oacute; khăn, Cần b&aacute;n Mai - Sanh - Lộc Vừng, cần b&aacute;n tất cả, to đẹp gi&aacute; b&egrave;o, Ai c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ A Khoa, ĐT 0907907986<br />

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Phạm Đăng Khoa
- Địa chỉ: Bến Lức - Long An, Bình Chánh - TP. HCM
- Điện thoại: 0907907986 - Fax: 0908907986
- email: ttomykhoa@yahoo.com
 

T

ttomykhoa

Guest
#2
Mời xem hình

Thời buổi kinh tế kh&oacute; khăn, Cần b&aacute;n Mai - Sanh - Lộc Vừng, cần b&aacute;n tất cả, to đẹp gi&aacute; b&egrave;o, Ai c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ A Khoa, ĐT 0907907986<br />

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Phạm Đăng Khoa
- Địa chỉ: Bến Lức - Long An, Bình Chánh - TP. HCM
- Điện thoại: 0907907986 - Fax: 0908907986
- email: ttomykhoa@yahoo.com

--------

Thời buổi kinh tế kh&oacute; khăn, Cần b&aacute;n Mai - Sanh - Lộc Vừng, cần b&aacute;n tất cả, to đẹp gi&aacute; b&egrave;o, Ai c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ A Khoa, ĐT 0907907986<br />

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Phạm Đăng Khoa
- Địa chỉ: Bến Lức - Long An, Bình Chánh - TP. HCM
- Điện thoại: 0907907986 - Fax: 0908907986
- email: ttomykhoa@yahoo.com

 
Last edited: