Bán Mai vàng 35 nam, ngâu ta 75nam

#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Danh Khôi
- Địa chỉ: 34B ,Phường An Hòa,Sa Đec, Đồng Tháp
- Tel, Fax: 0673 762 576 ::: 0903 673 516
- email: dangkhoi7611@yahoo.com.vn
================================

<p>Cần b&aacute;n mai v&agrave;ng :</p><p>1. boa sai ,khoảng 35 năm tuổi, ho&agrave;nh gốc 82, cao 125,25t. ; gốc khoảng 42 năm ho&agrave;nh gốc 75, cao 325. 42t</p><p>2. 2 gốc ng&acirc;u bon sai khoảng 75 năm. tạo 3 tầng, 18t</p><p>Li&ecirc;n hệ Danh Kh&ocirc;i : 0673 762 576, 0903 673 516</p><p>
&nbsp; <a href="http://up.anhso.net/">http://up.anhso.net</a></p><p>
&nbsp; <a href="http://up.anhso.net/">http://up.anhso.net</a></p><p>
&nbsp; <a href="http://up.anhso.net/">http://up.anhso.net</a></p><p>&nbsp;
&nbsp; <a href="http://up.anhso.net/">http://up.anhso.net</a></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
 

#2
..................................
..up.........up..upupupup...
..up.........up..up........up.
..up.........up..up........up.
..up.........up..upupupup...
..up.........up..up............
..up.........up..up............
...upupupup...up.............
...................................
 
Top