BÁN MÀNG CO NHIỆT, BẠT LÓT HỒ, BẠT PHƠI MUỐI

  • Thread starter NGUYỄN NGỌC ANH THƯ
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

NGUYỄN NGỌC ANH THƯ

Guest
#1
<p>CH&Uacute;NG T&Ocirc;I L&Agrave; NH&Agrave; SẢN XUẤT H&Agrave;NG ĐẦU VỀ C&Aacute;C LOẠI BAO B&Igrave; NYLON, BAO XỐP TỰ HỦY, C&Aacute;C LOẠI M&Agrave;NG CO NHIỆT, M&Agrave;NG CO NƯỚC GIẢI KH&Aacute;T, M&Agrave;NG CO Đ&Oacute;NG G&Oacute;I CHAI, M&Agrave;NG CO PALLET...</p><p>Q&Uacute;Y KH&Aacute;CH C&Oacute; NHU CẦU XIN VUI L&Ograve;NG LI&Ecirc;N HỆ VỚI CH&Uacute;NG T&Ocirc;I:</p><p>GẶP ANH THƯ : DT 0919 693 012 HOẶC 0937 109 299</p><p>Email : tocuon2011@gmail.com</p><p>Wes: www.worldvina.com <br /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: NGUYỄN NGỌC ANH THƯ
- Địa chỉ: LONH PHU-PHUOC THAI-LONG THANH-DONG NAI
- Điện thoại: 0937109299 - Fax: 0919693012
- email: TOCUON2011@GMAIL.COM
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx