Bán măng khô ngon, giá cả hợp lý

  • Thread starter chieuvanvuong
  • Ngày gửi
C

chieuvanvuong

Guest
#1
<p>&nbsp;</p><p><font size="3">K&iacute;nh ch&agrave;o qu&yacute; Kh&aacute;ch H&agrave;ng!</font></p><p><font size="3">&nbsp;T&ocirc;i ở Tuy&ecirc;n Quang l&agrave; v&ugrave;ng c&oacute; sản phẩm măng kh&ocirc; ngon v&agrave; đảm bảo uy t&iacute;n.Hiện nay t&ocirc;i c&oacute; 4 tạ măng v&agrave; muốn b&aacute;n trước tết.V&igrave; vậy qu&yacute; kh&aacute;ch n&agrave;o quan t&acirc;m vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ trực tiếp để biết chi tiết.</font></p><p><font size="3">Gi&aacute; măng rối kh&ocirc; : 150k / 1kg</font></p><p><font size="3">&nbsp;</font></p><p><font size="3">Ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn! </font><br /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Mr Duật
- Địa chỉ: Thanh Xuân - Hà Nội
- Điện thoại: 0988888397 - Fax: 0936386238
- email: duattn.vn@gmail.com
 

Đối tácTop