Bán Măng Tây Xanh – Giao Hàng Tận Nơi

  • Thread starter thanhba123
  • Ngày gửi
T

thanhba123

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Thị Thiện
- Địa chỉ: 169 đường 204 Cao Lỗ, P4, Q8
- Tel, Fax: 0937809539 ::: FaX 54103587
- email: mangtayvina@gmail.com
================================

<strong>B&aacute;n Măng T&acirc;y Xanh</strong><strong> &ndash; Giao H&agrave;ng Tận Nơi<br /></strong><strong>Tham khảo c&aacute;c m&oacute;n ăn ngon tại web: </strong><strong><a href="http://www.mangtay.vn/">www.mangtay.vn</a><br /></strong><strong><span /></strong><strong>LH ĐẶT H&Agrave;NG: 0903.141.855<br /></strong><strong><span /></strong><strong>Trụ sở: C&ocirc;ng Ty TNHH DỊCH VỤ THI&Ecirc;N HƯNG<br /></strong><strong>Đc: A8-25 Nguyễn B&igrave;nh, Ph&uacute; Xu&acirc;n, Nh&agrave; B&egrave;.<br /></strong><strong>Đt: 08.6660.2839 &ndash; fax: 0854103587<br /></strong><strong><span /></strong>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Lu&ocirc;n đảm bảo cung cấp<br /></strong><strong>Rau </strong><strong>MĂNG T&Acirc;Y</strong><strong> sạch xanh tươi &amp; An To&agrave;n<br /></strong><strong>Sản phẩm đ&atilde; được x&eacute;t nghiệm BVTV<br /></strong><strong>Cơ sở sản xuất đủ điều kiện Vệ Sinh An To&agrave;n Thực Phẩm.</strong><strong><br /></strong><p><font size="3">&nbsp;</font></p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>C&aacute;ch bảo quản</strong><font size="3">: <strong>bảo quản ở nhiệt độ 5 &ndash; 10oC<br /></strong></font><font size="3">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>C&aacute;ch D&ugrave;ng</strong><font size="3">: <strong>rửa sạch - x&acirc;y sinh tố, l&agrave;m nước s&acirc;m, luộc, nấu s&uacute;p hoặc x&agrave;o nấu như rau tươi b&igrave;nh thường...</strong><br /></font><font size="3">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Xuất xứ h&agrave;ng h&oacute;a</strong><font size="3">: <strong>Tại c&aacute;c tỉnh th&agrave;nh trong nước như Ninh Thuận, Bạc Li&ecirc;u...<br /></strong></font><font size="3">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Cơ sở đ&oacute;ng g&oacute;i tại</strong><font size="3">: <strong>169 dường 204 Cao Lỗ, P4, Q8.</strong><br /></font>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Quy c&aacute;ch sản phẩm<br /></strong><table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1"><tbody><tr><td style="width: 89px" valign="top">Ph&acirc;n Loại<br /></td><td style="width: 260px" valign="top">Ti&ecirc;u chuẩn<br /></td><td style="width: 128px" valign="top">Gi&aacute;<br /></td><td style="width: 103px" valign="top">Hạn SD<br /></td></tr><tr><td style="width: 89px" valign="top">Loại 1<br /></td><td style="width: 260px" valign="top">D&agrave;i 25cmx1cm đường k&iacute;nh gốc<br /></td><td style="width: 128px" valign="top"><p>100.000đ</p></td><td style="width: 103px" valign="top">5 ng&agrave;y<br /></td></tr><tr><td style="width: 89px" valign="top">Loại 2<br /></td><td style="width: 260px" valign="top">D&agrave;i 25cmx7cm đường k&iacute;nh gốc<br /></td><td style="width: 128px" valign="top"><p>80.000đ&nbsp;</p></td><td style="width: 103px" valign="top">5 ng&agrave;y<br /></td></tr><tr><td style="width: 89px" valign="top">Loại 3<br /></td><td style="width: 260px" valign="top">D&agrave;i 25cmx4cm đường k&iacute;nh gốc<br /></td><td style="width: 128px" valign="top"><p>60.000đ&nbsp;</p></td><td style="width: 103px" valign="top">5 ng&agrave;y<br /></td></tr></tbody></table><strong><span /></strong><strong><span /></strong>
 

Top