Bán Máy Gieo Hạt bằng khí

  • Thread starter Đinh Quốc Tần
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Ä

Đinh Quốc Tần

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Đinh Quốc Tần
- Địa chỉ: 24/27 ấp Bình Phước B- xã Bình Chuẩn- Thuận An- Bình Dương
- Tel, Fax: 0942191839 ::: FaX
- email: manonghi@yahoo.com.vn
================================

<p>Hiện tại ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; sản xuất ra m&aacute;y gieo hạt li&ecirc;n ho&agrave;n, sử dụng kh&iacute; động </p><p>M&aacute;y c&oacute; 2 loại: m&aacute;y gieo cho m&aacute;y c&agrave;y 4 b&aacute;nh v&agrave; m&aacute;y gieo cho m&aacute;y c&agrave;y 2 b&aacute;nh <br /></p><p>M&aacute;y c&oacute; thể gieo (tỉa) c&aacute;c hạt: Bắp, đậu phộng, đậu n&agrave;nh, hạt b&ocirc;ng...v&agrave; c&aacute;c hạt tương đồng c&aacute;c hạt tr&ecirc;n </p><p>&nbsp;</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx