bán máy hái cà fê và ché phẩm sinh học phun lá các loại

  • Thread starter ĐẬU CHÍ THANH
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Ä

ĐẬU CHÍ THANH

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: ĐẬU CHÍ THANH
- Địa chỉ: 28/18 tỉnh lộ 1 phan bội châu nối dài, tân tiến buôn ma thuột đak lak
- Tel, Fax: ::: FaX 0935113545
- email: mr.thanh.1977@gmail.com
================================

<img border="0" title="Smile" alt="Smile" src="http://agriviet.com/admin/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-smile.gif" /> t&ocirc;i c&oacute; b&aacute;n m&aacute;y h&aacute;i c&agrave; fee may đ&agrave;o bồn c&agrave; fee. chế phẩm sinh học &quot;vườn sinh th&aacute;i&quot;, ch&eacute; phẩm sinh học qu&yacute; nh&acirc;n, c&acirc;y bơ tr&aacute;i vụ, c&acirc;y m&aacute;c mật, c&acirc;y ti&ecirc;u sẻ l&aacute; to, ch&uacute;ng t&ocirc;i tư vấn miễn ph&iacute; cho tất cả b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n theo số đi&ecirc;n thộai: 0989 435238: 0914 160867: hay gọi cho t&ocirc;i v&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ gọi lại cho b&agrave; con. gặp anh thanh.<br />
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top