Bán máy, phụ tùng máy ngành chế biến thức ăn chăn nuôi

  • Thread starter Anh Tuấn
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
A

Anh Tuấn

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Anh Tuấn
- Địa chỉ: Gia Lâm Hà Nội
- Tel, Fax: ::: FaX 0976 978 640
- email: anhunghy@gmail.com
================================

<p><strong><u>Chuy&ecirc;n kinh doanh thiết bị, phụ t&ugrave;ng&nbsp;sản xuất Thức ăn chăn nu&ocirc;i:</u></strong></p><blockquote><p>&nbsp;<strong><em>+ M&aacute;y &eacute;p vi&ecirc;n, m&aacute;y &eacute;p đ&ugrave;n</em></strong></p><p><strong><em>&nbsp;+ M&aacute;y nghiền</em></strong></p><p><strong><em>&nbsp;+ M&aacute;y trộn ...,</em></strong></p><p><strong><em>&nbsp;+ Khu&ocirc;n th&eacute;p</em></strong></p><p><strong><em>&nbsp;+ L&ocirc;, trục lệch t&acirc;m</em></strong></p><p><strong><em>&nbsp;+ D&acirc;y g&agrave;u, G&agrave;u m&uacute;c</em></strong></p><p><strong><em>&nbsp;+ B&uacute;a nghiền, s&agrave;ng nghiền </em></strong></p><p><strong><em>&nbsp;+ M&aacute;y kh&acirc;u bao c&ocirc;ng nghiệp (BaFang - QingGong)</em></strong></p></blockquote><p>&nbsp;<u><strong>* Chất phụ gia:</strong></u></p><blockquote><p><em>&nbsp;- <strong>Wisdem Golden - y: Tạo v&agrave;ng da , v&agrave;ng m&agrave;u ch&acirc;n G&agrave;</strong></em></p><p><strong><em>&nbsp;- Wisdem red: Tạo l&ograve;ng đỏ trứng</em></strong></p><p><strong><em>&nbsp;- Tryptophan 98% Ajinomoto</em></strong></p><p><strong><em>&nbsp;- Chất k&iacute;ch th&iacute;ch tăng trưởng (Systeamine 20%)</em></strong></p><p><strong><em>&nbsp;- Chất kết d&iacute;nh&nbsp; Bender 10 (Vi&ecirc;n c&aacute;m cứng rắn chắn, b&oacute;ng đẹp)</em></strong></p><p><strong><em>&nbsp;- Đồng sunph&aacute;t</em></strong></p><p><strong><em>&nbsp;- Chất tạo m&agrave;u v&agrave;ng c&aacute;m</em></strong></p><p><strong><u>Li&ecirc;n hệ: Anh Tuấn 0976. 978 .640 email: </u><a href="mailto:anhunghy@gmail.com">anhunghy@gmail.com</a></strong></p></blockquote>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top