Bán mèo con

  • Thread starter Hanglai
  • Ngày gửi
H

Hanglai

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Hanglai
- Địa chỉ: Bùi xương trạch-định công-hoàng mai-hà nội
- Tel, Fax: 0987961802 ::: FaX
- email: hanglai_hnt@yahoo.com
================================

<p>Nh&agrave; m c&oacute; 2 e m&egrave;o con rất xinh, giống ta, m&agrave;u l&ocirc;ng v&agrave;ng pha trắng, đc 1 th&aacute;ng tuổi. Do điều kiện kh&ocirc;ng cho ph&eacute;p n&ecirc;n m ko thể chăm s&oacute;c đc cấc e &iacute;</p><p>Bạn n&agrave;o l&agrave; người iu m&egrave;o, m&uacute;n nu&ocirc;i th&igrave; li&ecirc;n hệ với m wa 0987961802</p><p>Ho&agrave;n to&agrave;n free, c&aacute;c bạn chỉ cần trả tiềnvviias cho c&aacute;c e &iacute; thui nha.</p><p>&nbsp;<img border="0" src="http://i901.photobucket.com/albums/ac220/Hanglai/mocon.jpg" /></p>
 

Top