bán mèo

  • Thread starter trang
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

trang

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: trang
- Địa chỉ: 83 trường chinh
- Tel, Fax: ::: FaX 0985278092
- email: angus.0211@yahoo.com.vn
================================

<p><font><font face="Arial" size="2"><font size="4"><font color="DarkOrchid"><strong>4 em em xinh lắm ạ...mẹ em k cho nu&ocirc;i m&egrave;o nữa n&ecirc;n đ&agrave;nh đem b&aacute;n, ss n&agrave;o y&ecirc;u m&egrave;o mua gi&uacute;p em:X</strong></font></font><br /> <br /> <table width="800" border="0" class="ncode_imageresizer_warning" id="ncode_imageresizer_warning_8"><tbody><tr><td class="td1" style="width: 20px"><img width="16" height="16" border="0" src="http://muare.vn/images/muare/wol_error.gif" /></td><td class="td2">H&igrave;nh ảnh n&agrave;y đ&atilde; được thu nhỏ lại. H&atilde;y click v&agrave;o đ&acirc;y để xem h&igrave;nh gốc. K&iacute;ch thước gốc l&agrave; 1600x1200.</td></tr></tbody></table><img width="800" height="600" border="0" class="imageattach" id="ncode_imageresizer_container_8" src="http://muare1.vcmedia.vn/images/53/H%C3%ACnh%20%E1%BA%A3nh0332_1279366568.jpg" /><br /> <br /> </font></font></p><p><font><font face="Arial" size="2"><font size="4"><font color="DarkOrchid"><strong>em meo trắng ( hơi mờ 1 ch&uacute;t) con n&agrave;y l&agrave; đực ạ</strong></font></font><img border="0" class="imageattach" id="ncode_imageresizer_container_10" src="http://muare1.vcmedia.vn/images/53/Image031_1279367732.jpg" /><br /> <img border="0" class="imageattach" src="http://muare1.vcmedia.vn/images/53/Image035_1279367732.jpg" /><br /> <font size="4"><font color="DarkOrchid"><strong><br /> m&egrave;o vằn ( m&egrave;o c&aacute;i)<br /> </strong></font></font><img border="0" class="imageattach" id="ncode_imageresizer_container_11" src="http://muare1.vcmedia.vn/images/53/Image057_1279366756.jpg" /><br /> <img border="0" class="imageattach" id="ncode_imageresizer_container_12" src="http://muare1.vcmedia.vn/images/53/Image052_1279366756.jpg" /><br /> <font size="4"><font color="DarkOrchid"><strong><br /> m&egrave;o tam thể ( m&egrave;o c&aacute;i)<br /> </strong></font></font><img border="0" class="imageattach" id="ncode_imageresizer_container_13" src="http://muare1.vcmedia.vn/images/53/Image032_1279367944.jpg" /><br /> <img border="0" class="imageattach" id="ncode_imageresizer_container_14" src="http://muare1.vcmedia.vn/images/53/Image058_1279367886.jpg" /><br /> <font size="4"><font color="DarkOrchid"><strong>* m&egrave;o con em b&aacute;n mỗi cọn 50k/con<br /> <br /> * m&egrave;o mẹ nếu ss n&agrave;o muốn mua th&igrave; lien hệ em nha<br /> ss n&agrave;o muốn mua h&agrave;ng th&igrave; li&ecirc;n hệ với em qua số Đt: 0985.278.092 <img border="0" class="inlineimg" title=":-c" src="http://muare.vn/images/smilies/101.gif" />&nbsp;</strong></font></font></font></font> <br /></p><p>&nbsp;</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


Top