Bán Mít Giống

  • Thread starter Huyen Trang
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
H

Huyen Trang

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Huyen Trang
- Địa chỉ: 152/24 Thành Thái, Quận 10, Tp, HCM
- Tel, Fax: 0902850605 ::: FaX
- email: huyentrang0404@gmail.com
================================

<p>Hiện ch&uacute;ng t&ocirc;i cần b&aacute;n gấp số lượng lớn c&acirc;y m&iacute;t giống, c&acirc;y xanh tốt,&nbsp;đảm bảo trồng kh&ocirc;ng chết,&nbsp;thuộc loại m&iacute;t th&aacute;i, giống mới hiện nay, m&uacute;i m&iacute;t v&agrave;ng, cơm d&agrave;y, m&uacute;i to, rất,&nbsp;gi&ograve;n rất ngon v&agrave; rất ngọt, m&iacute;t gh&eacute;p trồng rất mau c&oacute; tr&aacute;i. m&iacute;t n&agrave;y xuất khẩu rất tốt.</p><p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n&nbsp;cung cấp&nbsp;cả m&iacute;t tr&aacute;i ch&iacute;n v&agrave; sống.</p><p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n cung cấp cả mật &ocirc;ng, đảm bảo nguy&ecirc;n chất, kh&ocirc;ng pha trộn.</p><p>C&aacute;c bạn c&oacute; nhu cầu vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ: 0902 85 06 05 gặp Chị Thủy.</p><p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i cung cấp v&agrave; mua b&aacute;n rất tận t&igrave;nh.</p><p>C&aacute;c bạn c&oacute; nhu cầu vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i, ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ gi&uacute;p bạn hết l&ograve;ng.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


Top