Bán Mộc nhĩ khô và mua mùn cưa tạp.

  • Thread starter MaihoangTCMN
  • Ngày gửi
M

MaihoangTCMN

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công ty TNHH Mai Hoàng
- Địa chỉ: Xuân Trường - Nam Đinh
- Tel, Fax: ::: FaX
- email: Maihoangtcmn@gmail.com
================================

<p>C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i cần b&aacute;n một lượng Mộc nhĩ kh&ocirc; sản xuất năm 2011 v&agrave; cần mua một lượng m&ugrave;n cưa tạp.</p><p>xin li&ecirc;n hệ:</p><p>Gi&aacute;m đốc: B&ugrave;i Minh Đỗ&nbsp;</p><p>tel: 0915181736 <br /></p>
 

Đối tác


Top