BAN MOT CAY KHE CHONG TU NHIEN CO TREN 20 NAM TUOI

  • Thread starter nguyen phuoc hien
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

nguyen phuoc hien

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyen phuoc hien
- Địa chỉ: chau thanh can tho
- Tel, Fax: 0906 388 594 ::: FaX
- email: phuochien579@gmail.com
================================

<p><font color="#ff33ff" size="3">CAN BAN MOT CAY KHE GIONG KHE NGOT CHONG TU NHIEN TREN DAT VUONG NHA GIA BAN 200 000 000 TRIEU GIA CON&nbsp;&nbsp;CON THUUONG LUONG DT 0906 388 594 </font></p><p><font color="#ff33ff" size="3"><font color="#006666" /></font></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top