Ban Muc kho cac loai,Hai Ma(kho,tuoi song),ca Thu.Gia canh tranh

  • Thread starter Nguyen Thi Hien Em
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Nguyen Thi Hien Em

Guest
#1
<font size="4">Cung&nbsp;&nbsp; cap&nbsp;&nbsp;&nbsp; si&amp;le&nbsp; muc&nbsp;&nbsp; kho&nbsp; tai&nbsp;&nbsp; tp.HCM.Tim&nbsp; doi&nbsp;&nbsp; tac&nbsp;&nbsp; phan&nbsp; phoi&nbsp;&nbsp; muc&nbsp;&nbsp; kho&nbsp;&nbsp; voi&nbsp;&nbsp; gia&nbsp;&nbsp; ca&nbsp; tot nhat .Nhan&nbsp; cung&nbsp;&nbsp;&nbsp; cap lau dai,on dinh cho quy cty xuat hang nuoc ngoai voi gia uu dai dac biet.Vui long goi 01883188000(Hien)de biet them chi tiet.Hop tac thien chi!Lau dai!Cung phat trien!<br /></font>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyen Thi Hien Em
- Địa chỉ: An Hoa Tay,Ba Tri,Ben Tre
- Tel, Fax: 01883188000 ::: FaX
- email: Dunghien@yahoo.com.vn
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tácTop