Bán mỳ lát, bắp hạt, vỏ đậu phộng, cám hạt nhãn.....

  • Thread starter Bùi Chung
  • Ngày gửi
B

Bùi Chung

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Bùi Chung
- Địa chỉ: Bình Dương
- Tel, Fax: 0907.59.3338 ::: FaX
- email: buichung09@live.com
================================

<p>C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n kinh doanh c&aacute;c mặt h&agrave;ng n&ocirc;ng sản trong v&agrave; nước như: mỳ l&aacute;t, bắp, vỏ đậu phộng, c&aacute;m hạt nh&atilde;n.... Khi c&oacute; nhu cầu xin qu&yacute; kh&aacute;ch vui l&ograve;ng gọi số:&nbsp; </p><p>Mr Chung: 0907.59.3338 hoặc</p><p>Email: <a href="mailto:buichung09@live.com">buichung09@live.com</a></p><p>Qu&yacute; kh&aacute;ch sẽ được đ&aacute;p ứng kịp thời v&agrave; gi&aacute; cả tốt nhất. Tr&acirc;n trọng k&iacute;nh ch&agrave;o.</p>
 

Đối tácTop