Bán nấm các loại

  • Thread starter huanls78
  • Ngày gửi
huanls78

huanls78

Lữ khách
#1
<p align="justify"><font size="2">Cơ sở sản xuất Nấm của ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n b&aacute;n&nbsp;c&aacute;c loại nấm như: Nấm s&ograve;, nấm rơm, nấm mỡ trắng, n&acirc;u, nấm hương tươi <em>(t&uacute;i 2 lạng&nbsp;đ&atilde; h&uacute;t ch&acirc;n kh&ocirc;ng),</em>&nbsp;nấm kim ch&acirc;m trắng, v&agrave;ng, nấm hải sản, s&ograve; đ&ugrave;i g&agrave;...Gi&aacute; cả ưu đ&atilde;i khi hợp t&aacute;c với số lượng lớn! </font></p><p align="justify"><font size="2">Xin li&ecirc;n hệ Mr Huấn số điện thoại 0979.199.869 -&nbsp;0912.427.869 <em><font color="#99ff00"><strong><font style="background-color: #990000">(</font><font style="background-color: #ff0000">Lu&ocirc;n phục vụ qu&yacute; kh&aacute;ch quanh năm)</font></strong></font></em></font></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nông Trọng Huấn`
- Địa chỉ: Lạng Sơn
- Điện thoại: 0979199869 - Fax: 0912427869
- email: tronghuan78@gmail.com
 

Đối tácTop