. BÁN NAM CHÂM PHẲNG LỰC TỪ CỰC MẠNH GIÁ ƯU ĐÃI

  • Thread starter hoangdinhgroup
  • Ngày gửi
H

hoangdinhgroup

Guest
#1
<strong><font face="Times New Roman">Hệ thống SI&Ecirc;U THỊ NAM CH&Acirc;M gi&aacute; rẻ to&agrave;n quốc<br /></font></strong><p class="MsoNormal"><font face="Times New Roman"><font size="3"><strong>{</strong><em>uy t&iacute;n, chất lượng, gi&aacute; rẻ, chuy&ecirc;n nghiệp, giao h&agrave;ng to&agrave;n quốc</em>)</font></font></p><strong><em><font face="Times New Roman"><font size="3">&ldquo;Nh&agrave; cung cấp Nam ch&acirc;m, Băng tải, G&agrave;u tải, B&ugrave; lon, Nhựa tấm c&aacute;c loại chuy&ecirc;n nghiệp&rdquo;<br /></font></font></em></strong><strong><font face="Times New Roman"><font size="3">&nbsp;Sản phẩm xuất xứ Việt Nam, China, Taiwan, Thailand, Korea, Japan, Singapore, UK&hellip;<br /></font></font></strong><em><strong><p><font size="3">&nbsp;</font></p></strong></em><em><strong><font size="3">&nbsp;Chuy&ecirc;n cung cấp Nam ch&acirc;m c&aacute;c loại, ứng dụng trong tất cả mọi ngh&agrave;nh nghề&hellip;vv.<br /></font></strong></em><em><strong><font size="3">Nam ch&acirc;m&nbsp;ứng dụng, Nam ch&acirc;m vi&ecirc;n,&nbsp;Nam ch&acirc;m trụ tr&ograve;n, Nam ch&acirc;m trường học, văn ph&ograve;ng, Nam ch&acirc;m dẻo(dạng, dạng cuộn, dạng d&acirc;y), Nam ch&acirc;m tấm nhiều m&agrave;u,&nbsp;Nam ch&acirc;m thanh, Nam ch&acirc;m v&agrave;nh khăn, Nam&nbsp;chậm trụ, tr&ograve;n,&nbsp;Nam ch&acirc;m&nbsp;(đất hiếm, mạ kẽm, Niken,&nbsp;Đen, FERRITE)&nbsp;Nam ch&acirc;m t&aacute;ch tạp chất sắt, Nam ch&acirc;m lưới, nam ch&acirc;m h&igrave;nh đạn, Bộ lọc nam ch&acirc;m chất lỏng, Nam ch&acirc;m vĩnh cửu, Nam ch&acirc;m điện, Nam ch&acirc;m n&acirc;ng(Nam ch&acirc;m tay gạt), Hệ thống nam ch&acirc;m n&acirc;ng tự động đ&oacute;ng ngắt...vv.<br /></font></strong></em><em><strong><p><font size="3">&nbsp;</font></p></strong></em><em><strong><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></strong></em><em><strong>TH&Ocirc;NG TIN SẢN PHẨM CHI TIẾT<br /></strong></em><em><strong><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Website: www.sieuthinamcham.net<br /></font></strong></em><em><strong><p><font size="3">&nbsp;</font></p></strong></em><font face="Times New Roman"><strong><em><font size="3">&nbsp; </font></em></strong><strong><em>H&atilde;y nhấc m&aacute;y gọi ngay cho ch&uacute;ng t&ocirc;i theo đường d&acirc;y n&oacute;ng: &nbsp;<br /></em></strong></font><font face="Times New Roman"><strong><em>&nbsp;</em></strong><strong>Hotline: 0906 330 335<em><br /></em></strong></font><strong><em><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p></em></strong>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: hoangdinhgroup
- Địa chỉ: 12/6 Quang Trung, Phuong 14, Q.Go Vap, TP.HCM
- Điện thoại: - Fax: 0906 330335
- email: dinhvan7979@gmail.com
 

Đối tácTop