Bán nấm lim xanh Tiên Phước tại Quảng Nam.

  • Thread starter traidequangnam
  • Ngày gửi
T

traidequangnam

Guest
#1
<h1>Hiện tại t&ocirc;i đang c&oacute; một số lượng <font color="#ff0066">nấm lim xanh</font> muốn cung cấp ra thị trường tuy nhi&ecirc;n số lượng <font color="#ff0033">nấm lim xanh </font>kh&ocirc;ng nhiều n&ecirc;n nếu mua số lượng lớn th&igrave; t&ocirc;i kh&ocirc;ng c&oacute;. C&aacute;c bạn c&oacute; nhu cầu h&atilde;y li&ecirc;n hệ với t&ocirc;i để được cung cấp <font color="#ff0000">nấm lim xanh </font>thương hiệu <font color="#ff0000">Ti&ecirc;n Phước.</font></h1><h1>Đt: 01689 959 867 <br /></h1>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyễn hữu khánh
- Địa chỉ: Bình Định Bắc, Thăng Bình, Quảng Nam.
- Điện thoại: 01689959867 - Fax:
- email: traidexuanphuc@yahoo.com
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx