bán nấm linh chi việt nam siêu sạch

  • Thread starter namlinhchi34
  • Ngày gửi
N

namlinhchi34

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: hùng
- Địa chỉ: 146/44 vu tung f2 binh thanh - tphcm
- Tel, Fax: ::: FaX 0902553984
- email: hoaibao2015@yahoo.com.vn
================================

<font size="3">Nấm Linh chi đỏ việt nam thượng hạng loại (4-7 cm) gi&aacute;&nbsp; <strong>500.000 (đ/1kg). </strong>loại (8-11 cm) gi&aacute;&nbsp; <strong>599.000 (đ/1kg). </strong>loại (12-16 cm) gi&aacute;&nbsp; <strong>699.000 (đ/1kg)</strong>.<br /></font><font size="3"><strong>&nbsp;</strong><strong>Nấm linh chi việt nam thượng hạng được trồng tr&ecirc;n n&uacute;i cao theo c&ocirc;ng nghệ si&ecirc;u sạch,</strong> kh&eacute;p k&iacute;n,kh&ocirc;ng d&ugrave;ng thuốc tăng trưởng v&agrave; h&oacute;a chất bảo quản.Được hấp thu tinh t&uacute;y của rừng gi&agrave; cao nguy&ecirc;n lộng gi&oacute;,b&agrave;o tử c&ograve;n d&agrave;y đặc mẫu bao b&igrave; đẹp mắt.<br /></font><font size="3">H&atilde;y nhấc m&aacute;y v&agrave; gọi ngay cho ch&uacute;ng t&ocirc;i theo số: <strong>&nbsp;</strong></font><strong>0902553984</strong><font size="3"> or </font><strong>0976673354</strong><font size="3"><strong> </strong>gặp A.Thảo để được tư vấn v&agrave; </font><strong>giao h&agrave;ng tận nơi miễn ph&iacute; tr&ecirc;n to&agrave;n quốc</strong><font size="3">.<br /></font><font size="3">Nhanh ch&acirc;n l&ecirc;n số lượng c&oacute; hạn.<br /></font><font size="3"><strong>Tặng ngay 100g cam thảo khi qu&yacute; kh&aacute;ch đặt h&agrave;ng qua điện thoại</strong>.<br /></font><p class="MsoNormal"><font size="3" /></p><p class="MsoNormal"><font size="3"><strong><span /></strong></font></p><font size="3"><strong>Trang trại nấm linh chi TRƯỜNG SINH tọa lạc giữa rừng gi&agrave; cao nguy&ecirc;n</strong>:<br /></font><font size="3"><strong>Địa chỉ:</strong><font face="Calibri"> &nbsp; </font><span class="publiccms"><strong>Th&ocirc;n Lộc T&agrave;i - X&atilde; Ph&uacute; Lộc - huyện Kr&ocirc;ng Năng&shy; - tỉnh Đắk Lắk</strong></span><strong><br /></strong></font><font size="3">Giao h&agrave;ng tận nơi miễn ph&iacute; trong v&ograve;ng 12h sau khi đặt h&agrave;ng trong nội th&agrave;nh TP HỒ CH&Iacute; MINH.<br /></font><font size="3">C&aacute;c tỉnh ph&iacute;a nam trong v&ograve;ng 24h sau khi đặt h&agrave;ng.<br /></font><font size="3">C&aacute;c tỉnh ph&iacute;a bắc trong v&ograve;ng 48h sau khi đặt h&agrave;ng.<br /></font><font size="3">Thanh to&aacute;n rất linh hoạt:qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; thể chuyển khoản hoặc <strong>nh&acirc;n vi&ecirc;n giao h&agrave;ng tận nơi rồi mới nhận tiền.<br /></strong></font><font size="3">Nếu qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng kh&ocirc;ng vừa &yacute; với sản phẩm th&igrave; c&oacute; thể trả lại h&agrave;ng bất cứ l&uacute;c n&agrave;o.<strong>Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ ho&agrave;n tiền 100% cho qu&yacute; kh&aacute;ch.<br /></strong></font><font size="3">Địa chỉ giao h&agrave;ng v&agrave; nhận trả h&agrave;ng :146/44 vũ t&ugrave;ng - Phường 2 &ndash; quận B&igrave;nh Thạnh-TPHCM.<strong><br /></strong></font>