BAN' NGÔ HẠT SẮN LÁT SẤY KHÔ

  • Thread starter ANH BINH`
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
A

ANH BINH`

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: ANH BINH`
- Địa chỉ: DAKLAK
- Tel, Fax: ::: FaX 01652942690
- email: binh.hoang69@yahoo.com.vn
================================

Gừng&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; : 24000/kg chưa VAT<br />Mật &ocirc;ng rừng U Minh &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; :270000/kg chưa VAT<br />củ nghệ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; :&nbsp; 20000/kg chưa VAT <div>&nbsp;ANG GUN`G , TOI ,OT CHI THIEN ,CU NGHE, VIET NAM VA </div><p>KHOAI TAY TRUNG QUOC </p><p>&nbsp;</p><p>GIAO HANG TAN NOI CO BAO BI ROI DO</p><p>CON` CO HAT BAP, NGO DO GIA 7000VND/KG HANG` KHO XUAT KHAU VIET NAM</p><p>SAN' , MI` LAT' GIA 5800VND/KG&nbsp; giao hang tan noi moi thang 800 den 1000 tan hang lien tuc</p><p><a href="mailto:BINH.HOANG69@YAHOO.COM.VN">BINH.HOANG69@YAHOO.COM.VN</a></p><p>01652942690<br />va ban khoai tay trung quoc gia' 17.000vnd/kg</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tácTop