Bán ngô, sắn làm thức ăn chăn nuôi

  • Thread starter Le Tuan Hung
  • Ngày gửi
L

Le Tuan Hung

Guest
#1
<p>C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; nh&agrave; cung cấp c&aacute;c sản phẩm về ngh&agrave;nh N&ocirc;ng sản như Ng&ocirc;, sắn h&agrave;ng đầu khu vực Miền Bắc, sản phẩm lu&ocirc;n đạt chất lượng tốt, c&oacute; xuất xứ từ Sơn la, Tuy&ecirc;n quang, Th&aacute;i nghuy&ecirc;n ...</p><p>Với mục đ&iacute;ch đưa sản phẩm cung cấp đến tận tay nh&agrave; sản xuất với gi&aacute; cả hợp l&yacute;. C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i lu&ocirc;n sẵn s&agrave;ng phục vụ khi kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; nhu cầu.</p><p>&nbsp;Cảm ơn qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng đ&atilde; quan t&acirc;m.</p><p>Tr&acirc;n trọng cảm ơn! <br /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Lê Tuấn Hùng
- Địa chỉ: Cty CP XD & CBLT Vĩnh Hà
- Điện thoại: 0438213827 - Fax: 0917943434
- email: hungbaolinhapollo@yahoo.com
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx