Bán Ngỗng

  • Thread starter Lê Văn Tuyến
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
L

Lê Văn Tuyến

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Lê Văn Tuyến
- Địa chỉ: Xã Tân An Huyện Thanh Hà Tỉnh Hải Dương
- Tel, Fax: ::: FaX 01274514763
- email: levantuyen1986hd
================================

<br /><p><em><font size="4">Gia đ&igrave;nh t&ocirc;i hiện đang c&oacute; 90 con ngỗng bố mẹ giống sư tử.Hiện đang l&agrave; m&ugrave;a sinh sản cho n&ecirc;n gia đ&igrave;nh c&oacute; thể cung cấp ngỗng nu&ocirc;i l&agrave;m giống hoặc nu&ocirc;i thịt cho kh&aacute;ch h&agrave;ng.</font></em></p><p><em><font size="4">&nbsp; xin li&ecirc;n hệ theo địa chỉ L&ecirc; văn Giới X&oacute;m Nam X&atilde; T&acirc;n An Huyện Thanh H&agrave; Tỉnh Hải Dương</font></em></p><p><em><font size="4">&nbsp;&nbsp; Sdt:01274514763 hoac 01242274098</font></em></p><p><em><font size="4">&nbsp;&nbsp; Thời gian tới gia đ&igrave;nh xẽ gửi ảnh ngỗng bố mẹ cũng như ngỗng con cho kh&aacute;ch h&agrave;ng xem.Xin ch&acirc;n th&agrave;nh c&aacute;m ơn kh&aacute;ch h&agrave;ng đ&atilde; quan t&acirc;m!</font></em></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top