Bán bán nguyên cặp hoặc 1 con cu gáy 3 tháng ,tại tp hcm

  • Thread starter Đình Kiệm
  • Ngày gửi
Đ

Đình Kiệm

Thành viên mới
#1
proxy.php?image=http%3A%2F%2F%5BIMG%5Dhttps%3A%2F%2Flh6.googleusercontent.com%2F-Ypmg5TJZ-Ww%2FT46pW1zMJFI%2FAAAAAAAAIFQ%2Fja6yk9VhqmE%2FAgriviet.Com-Hi%2525CC%252580nh0035.jpg&hash=379cf12beadf4d5aca77b5f383702941
[/IMG]
proxy.php?image=http%3A%2F%2F%5BIMG%5Dhttps%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2F-7MHlxf8SRjc%2FT46pPL1cnrI%2FAAAAAAAAIFI%2FmkeXULWMS1I%2FAgriviet.Com-Hi%2525CC%252580nh0034.jpg&hash=01a9c604164da34a95910d01f4810818
[/IMG]
proxy.php?image=http%3A%2F%2F%5BIMG%5Dhttps%3A%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2F-eApF_HbehLA%2FT46pHe1H_WI%2FAAAAAAAAIFA%2FCReDUatJp1A%2FAgriviet.Com-Hi%2525CC%252580nh0052.jpg&hash=109d06a233c1487df1ab3f2f76c7934f
[/IMG]
proxy.php?image=http%3A%2F%2F%5BIMG%5Dhttps%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2F-7F-v69vZGJY%2FT46o8RvFYkI%2FAAAAAAAAIE4%2Fgwbi6_XzTFc%2FAgriviet.Com-Hi%2525CC%252580nh0046.jpg&hash=3916b9fed36fa7a6a99382752dfb987a
[/IMG]
proxy.php?image=http%3A%2F%2F%5BIMG%5Dhttps%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2F-OHB7fkTVHHE%2FT46opCtGv0I%2FAAAAAAAAIEw%2F7J2Jemt8F_Y%2FAgriviet.Com-hi%2525CC%252580nh0048.jpg&hash=6e2ef37576adbeaac9a1fc1aae2ac8d1
[/IMG] Cu gáy đều , thường gáy 5 tiếng , ai mua thi lh sdt : 0935127114 ,
 

Đối tácTop