Bán nguyên liệu, phụ gia cho sản xuất thức ăn thủy sản.

duykhanhgl

Lữ khách
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: duykhanhgl
- Địa chỉ: 422/5 Đào Duy Anh, P.9, Q. Phú Nhuận, TP.HCM
- Tel, Fax: 0902148240 ::: FaX
- email: khanh.daft@ymail.com
================================

<p>C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n nhập khẩu v&agrave; cung cấp:</p><p>-Hương li&ecirc;u cho premix &amp; thức ăn chăn nu&ocirc;i nhập từ Ch&acirc;u &Acirc;u.</p><p>-Kho&aacute;ng hưu cơ.</p><p>-Phụ gia cho thức ăn chăn nu&ocirc;i v&agrave; thủy sản.</p><p>-Nguy&ecirc;n liệu cung cấp đạm (protein) động vật &amp; thưc vật.</p><p>-Phụ gia ng&agrave;nh thực phẩm.</p><p>Kh&aacute;ch h&agrave;ng cs nhu cầu hoặc muốn biết th&ecirc;m chi tiết xin li&ecirc;n h&ecirc;:</p><p> anh Duy Kh&aacute;nh</p><p>ĐT: 0902 148 240</p><p>Email: khanh.daft@ymail.com</p><p>Xin ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn! <br /></p><p>&nbsp;</p>
 

Top