Bán nhím Bạc Liêu

  • Thread starter phuongnhan
  • Ngày gửi
P

phuongnhan

Guest
#1
<div align="justify"><font size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trại nh&iacute;m ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; b&aacute;n nh&iacute;m con, nh&iacute;m lứa v&agrave; cả nh&iacute;m trưởng th&agrave;nh, gi&aacute; cả phải chăng, nhiệt t&igrave;nh hướng dẫn kĩ thuật v&agrave; cả kinh nghiệm cho b&agrave; con. </font></div><div align="justify"><font size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu li&ecirc;n hệ số điện thoại 01889910278</font> <font size="4">(gặp Bảy). Trại gần bệnh x&aacute; qu&acirc;n y tỉnh Bạc Li&ecirc;u.</font><br /></div>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Văn Bảy
- Địa chỉ: D9. Quốc lộ IA. Thành phố Bạc Liêu. Tỉnh Bạc Liêu
- Tel, Fax: 01889910278 ::: FaX
- email: dbdtk21a2@gmail.com
 

hoangphu1088

hoangphu1088

Nhanong.Com
#2
Giá nhím tháng 12 năm 2011

Xin bác báo giá nhím tháng 12 năm 2011. Em đang có ý định nuôi
 

Đối tác


Top