BÁN NHÍM CÁC LOẠI - HỔ TRỢ -TƯ VẤN CÁC VẤN ĐỀ VỀ CON NHÍM- BAO TIÊU SẢN PHẨM

  • Thread starter HCHAU
  • Ngày gửi
H

HCHAU

Guest
#1
<p><strong><font size="2">TRẠI NH&Iacute;M GIA HUY CỦ CHI </font></strong></p><p><strong><font size="2">CHUY&Ecirc;N G&Acirc;Y NU&Ocirc;I SINH SẢN NH&Iacute;M BỜM CH&Acirc;U &Aacute; </font></strong></p><p><strong><font size="2">NHẬN CUNG CẤP NH&Iacute;M GIỐNG- THỊT C&Aacute;C LOẠI </font></strong></p><p><strong><font size="2">TƯ VẤN MIỄN PH&Iacute; C&Aacute;C VẤN ĐỀ VỀ NGHỀ NH&Iacute;M : CHỌN GIỐNG- GH&Eacute;P Đ&Ocirc;I- B&Iacute; QUYẾT NU&Ocirc;I SINH SẢN ...</font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M BỐ MẸ Đ&Atilde; SINH SẢN : 22T/ CẶP </font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M BỐ MẸ ĐANG MANG THAI : 28T/ CẶP </font></strong></p><p><strong><font size="2">NH&Iacute;M BỐ MẸ DẪN 2 CON : 32-34T/ CẶP </font></strong></p><p><strong><font size="2">MUA TỪ 2 CẶP TRỞ L&Ecirc;N C&Oacute; GIẢM GI&Aacute; - GIẤY TỜ HỢP LỆ - HỖ TRỢ VẬN CHUYỂN - HỖ TRỢ ĐẦU RA </font></strong></p><p><strong><font size="2">ĐT : 0903027776 ( GẶP CH&Acirc;U - CHỦ TRẠI ) </font></strong></p><p>&nbsp;</p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRẠI NHÍM GIA HUY - CỦ CHI
- Địa chỉ: ẤP BÀU ĐIỀU- PHƯỚC THẠNH -CỦ CHI-TPHCM
- Tel, Fax: 0903027776
- email:
 

Top