Bán Nhím các loại tại TP Hồ Chí Minh

  • Thread starter Nguyá»…n Ngọc Thuấn
  • Ngày gửi
N

Nguyễn Ngọc Thuấn

Guest
#1
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white">&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white"><span style="font-size: 12pt; font-family: Verdana, sans-serif">Ch&agrave;o c&aacute;c bạn quan t&acirc;m đến lĩnh vực nu&ocirc;i động vật hoang d&atilde;.</span></p> <p class="MsoNormal" style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white"><span style="font-size: 12pt; font-family: Verdana, sans-serif">Họ t&ecirc;n: Nguyễn Ngọc Thuấn ĐT: 01682096618.</span></p> <p class="MsoNormal" style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white"><span style="font-size: 12pt; font-family: Verdana, sans-serif">- Email: thuanngoc893@yahoo.com.vn</span></p> <p class="MsoNormal" style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white"><span style="font-size: 12pt; font-family: Verdana, sans-serif">- Ch&uacute;ng t&ocirc;i cung cấp Nh&iacute;m v&agrave; D&uacute;i c&aacute;c loại chi tiết như sau:</span></p> <p class="MsoNormal" style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white"><span style="font-size: 12pt; font-family: Verdana, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;1- Nh&iacute;m bố mẹ 9 kg đến 11 kg gi&aacute; b&aacute;n 25 triệu đồng/cặp.</span></p> <p class="MsoNormal" style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white"><span style="font-size: 12pt; font-family: Verdana, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; 2- Nh&iacute;m con giống 5 kg đến 6 kg gi&aacute; b&aacute;n 18 triệu đồng/cặp</span></p> <p class="MsoNormal" style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white"><span style="font-size: 12pt; font-family: Verdana, sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; 3- Nh&iacute;m&nbsp;con giống 2,5 kg đến 3 kg gi&aacute; b&aacute;n 13,5 triệu đồng/cặp.</span></p> <p class="MsoNormal" style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white"><span style="font-size: 12pt; font-family: Verdana, sans-serif">- Ch&uacute;ng t&ocirc;i r&acirc;t mong c&aacute;c bạn có nhu c&acirc;̀u mua hay quan t&acirc;m đ&ecirc;́n lĩnh vực này hãy li&ecirc;n h&ecirc;̣ s&ocirc;́ ĐT: 01682096618 hoặc Email: thuanngoc893@yahoo.com.vn.</span></p> <p class="MsoNormal" style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white"><span style="font-size: 12pt; font-family: Verdana, sans-serif">- Người mua sẽ được chuy&ecirc;̉n giao kĩ thu&acirc;̣t chăn nu&ocirc;i, chăm sóc sinh sản, x&acirc;y dựng chu&ocirc;̀ng trại khoa học thích ứng với địa phương, đã được đúc k&ecirc;́t trong kinh nghi&ecirc;̣m thực ti&ecirc;̃n và nhi&ecirc;̀u năm chăn nu&ocirc;i.</span></p> <p class="MsoNormal" style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white"><span style="font-size: 12pt; font-family: Verdana, sans-serif">- Chúng t&ocirc;i sẽ giao hàng cho quý khách đ&ecirc;́n t&acirc;̣n nhà (Đi&ecirc;̀u ki&ecirc;̣n khách phải tới thăm trại hoặc chuy&ecirc;̉n ti&ecirc;̀n qua tài khoản Ng&acirc;n hàng trước khi nh&acirc;̣n hàng)&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%">&nbsp;</span></p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Ngọc Thuấn
- Địa chỉ: 66/10A Quang Trung - P14 - Q. Gò Vấp - Tp. HCM
- Điện thoại: 01682096618 - Fax:
- email: thuanngoc893@yahoo.com.vn
 

Top