Bán:Nhím,cầy hương,dúi,gion...tại Hải dương và các tỉnh phía bắc

  • Thread starter Chelsea.fc
  • Ngày gửi
C

Chelsea.fc

Guest
#1
<p>HẢI LINH</p><p>&nbsp;*Cơ sỏ ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c loại con giống như Nh&iacute;m,&nbsp;d&uacute;i, cầy hương, lợn rừng,gion... cho b&agrave; con chăn nu&ocirc;i. Tư vấn, hỗ trợ kinh nghiệm chăn nu&ocirc;i.</p><p>***Chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c loại mặt h&agrave;ng thịt th&uacute; rừng như : nh&iacute;m, d&uacute;i, cầy hương, lợn rừng,kỳ đ&agrave; , gion....cho c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng tại c&aacute;c tỉnh ph&iacute;a Bắc như Hải Dương, H&agrave; Nội, Hưng Y&ecirc;n, Hải Ph&ograve;ng, Quảng Ninh, Bắc ninh, Bắc Giang....</p><p>&nbsp;ĐC: P. Văn An - TX.Ch&iacute; Linh - Hải Dương</p><p>&nbsp;ĐT : 01694.393.493</p><p>Gọi l&agrave; c&oacute;! Gi&aacute; cả hợp l&yacute; nhất!</p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: HAI - LINH
- Địa chỉ: Văn An - Chí Linh - Hải Dương
- Điện thoại: 01694.393.493 - Fax: 01694.393.493
- email: missyou_c7@yahoo.com
 

Top